Tenestaa i pe-gara

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

av Ivar Aasen

I Pegara tent' e ett laangtrøitt Aar;
Aa alle mi Trøst va denn ventandes Vaar
So dærifraa skulde me frie.
Dæ gjekk ti ett evigt Vaas og Tvag;
So laang som ei Vike va kvar einn Dag,
Aa Aare va længer eld' tie.

Aa stødt va dæ trautalt aa tungt aa stridt,
Aa Helg aa Yrke va like fritt,
Aa Nætinne væl vart nøitte;
Aa aldre so haure du Nokinn let væl
Om so du slæpte de mest ihæl.
Dei log, naar du saaraste trøitte.

At Kvilda va lita aa Slæpe va stort,
At einn Ting vanta, kur væl dæ va gjort;
Om Slikt inkj' e endaa vil snakke;
Men alle denn Skam aa dei skitne Or,
So seint aa tileg om Øirinne foer.
Mæ Slikt maatt' einn Skjelm ta te Takke

Aa var dær dæ Minste, so gale gjekk,
Aa kom dær einn Ting i Gara vekk,
Paa me dæ Skulda vart sleie.
Om Fant vilde plundre baa Huus og Gar,
So slapp væl Fantinn, hviss hann va snar,
Men Skulda paa me ha' leie.

Aa altid naar inkje dei sjøl me saag,
Dei trudd' e gjor' inkje aa sat elde laag,
Aa Fulora fauk so Neista;
Kva sjøl e svarte, vyrd' Ingjinn paa,
E harmast tidt, naar e tenkj' attpaa,
Kva Skam aa Fortræd e he freista.

Aa fem Ort i Løn e skulde faa;
Dæ væste æ dæ, dei æ ofaadd' endaa.
Aa kanskje e længje fæ bide.
Dæ Beste va dæ e slapp dærifraa,
Aa annast e tæ me slik Teneste paa,
Dæ vistnok længje skal lide.