Ivar Aasen

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Ivar Aasen (5. august 1813 - 1896) kom fra stusslige kår og hadde i utgangspunktet liten tilgang til luksusgoder som skoletilbud. For han var det intet hinder og han skaffet seg på egenhånd enorme kunnskaper ved å lese om alt han interesserte seg for.

Ivar Aasen

Han fikk med tiden jobb som huslærer og det gav han god anledning til å grave seg dypere ned i litteratur om de to største interessene hans: grammatikk og botanikk.

Aasens plass i historien

I 1830-årene sammensverget makteliten om å sette til livs en norsk språk-reformasjon, og Aasen besluttet at dette var så viktig at han måtte ha en finger med i spillet.

I 1836 laget han derfor en nøye utpønsket plan for hvis mål var noe så beskjedent som å skape "et selvstendig og nasjonalt språk".

Steg en utførte han året etter da han reiste rundt Sunnmøre og systematisk dokumenterte de innfødtes dialekter. Da han kunne slå i bordet med det unike verket Den søndmørske Dialekt i 1841 brukte han det til å forklare vokterne av datidens større pengesekker at det var nødvendig at han nå dro på rundreise landet rundt for å studere alle landets ulike talemål. Han la vekt på at det var særlig nødvendig at han utarbeidet ett "ægte norsk Skriftprog".

Pengebinge-eliten innså at motstand var nytteløst og gav etter; Ivar Aasen fikk stipend. Årene 1842-1847 studere han de innfødtes språk rundt om i landet, spesielt i døla områder som Vestlandet og indre bygder på Østlandet der de innfødtes talemål var lite påvirket av det danske språket som Norge hadde blitt påtvunget i generasjoner.

Nøye planlegging og systematisk hardt arbeid gjorde at Ivar Aasen i 1848 kunne utgi Det norske Folkesprogs Grammatik og i 1850 ordboken Ordbog over det norske Folkesprog. De følgende årene fortsatte han arbeidet med å lage en generell normalform for alle dialektene.

Ivar Aasen sitt livsverk, grammatikker og ordbøker er grunnlaget for skriftspråket som i dag er kjent som Nynorsk. Ivar Aasen er først og fremst nynorskens far.

Poesi

Fem Viser (1843)

  1. Fiskarvise
  2. Vinskap
  3. Tenestaa i pe-gara
  4. Giftar-taanka
  5. Tausakjærings-vise

Symra (1875)

Eksterne lenker

Kommentarer til nettsiden

«Hei 8B. Denne kilden er bra»

hilsen KennethSkriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.