Ivar Aasen

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Ivar Aasen (5. august 1813 - 1896)

Ivar kom fra stusslige kår og hadde i utgangspunktet liten tilgang til luksusgoder som skoletilbud. Men for han var det intet hinder og han skaffet egenhånd enorme kunnskaper ved å lese om alt han interesserte seg for.

Han fikk med tiden jobb som huslærer og det gav han god anledning til å grave seg dypere ned i litteratur om interessene hans: grammatikk og botanikk.

Aasens plass i historien[rediger | edit source]

I 1830-årene sammensverget makteliten om å sette til livs en norsk språk-reformasjon, og Aasen besluttet at dette var så viktig at han måtte ha en finger med i spillet.

I 1836 laget han derfor en nøye utpønsket plan for hvis mål var noe så beskjedent som å skape "et selvstendig og nasjonalt språk".

Steg en utførte han året etter da han reiste rundt Sunnmøre og systematisk dokumenterte de innfødtes dialekter. Da han kunne slå i bordet med det unike verket Den søndmørske Dialekt i 1841 brukte han det til å forklare vokterne av datidens større pengesekker om at det var nødvendig at han nå dro på rundreise landet rundt for å studere alle landets ulike talemål og at det også var veldig nødvendig at han utarbeidet et "ægte norsk Skriftprog".

Pengebinge-eliten innså at motstand var nytteløst og gav Ivar Aasen stipend. Årene 1842-1847 studere han de innfødtes språk rundt om i landet, spesielt i døla områder som Vestlandet og indre bygder på Østlandet der de innfødtes talemål var lite påvirket av det danske språket som Norge hadde blitt påtvunget i generasjoner.

Nøye planlegging og systematisk hardt arbeid gjorde at Ivar Aasen i 1848 kunne utgi Det norske Folkesprogs Grammatik og i 1850 ordboken Ordbog over det norske Folkesprog. De følgende årene fortsatte han arbeidet med å lage en generell normalform for alle dialektene.

Ivar Aasen sitt livsverk, grammatikker og ordbøker er grunnlaget for skriftspråket som i dag er kjent som Nynorsk. Ivar Aasen er først og fremst nynorskens far. hei

Poesi[rediger | edit source]

Eksterne pekere[rediger | edit source]