Paa Kongens Fødselsdag 1791

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Kom Naboe, tag dit Glas og skjenk det fuldt og drik!
Hvo Fred og Frihed har og Viin, er altid qvik.
Forglem enhver sin Sorg og Livets smaa Besvær;
Thi hvor det gaaer, dog Mandens Mod hans Byrde bær.

Vi have Sysler, og som Mænd forrette dem;
Alvorlig tænke vi paa Kald og Huus og Hjem;
Men stundom hver af os i Brødre-Samfund sad,
Og greb blandt Dagene en Dag at være glad.

Det er saa saare godt at muntre tunge Sind,
Og stundom alskens Sorg slaae bort i Veir og Vind:
Man drak sig ingen Ruus, men blev ved Glæden stærk,
Og Dagen efter gjør man næsten Vunderværk.

Til saadan Selskabs Fryd hver Dag er lige god,
Men stundom dog et Navn ved Dagens Datum stod,
Som gjorde dobbelt glad enhver i Vennelav,
Og satte Smag paa alt det Gode, Freden gav.

Saa var blandt Dagene Landsfaders Fødselsdag:
Vær glad ved Kongens Held, det er din egen Sag;
Thi vor Lyksalighed er hans Regjerings Maal,
Og derfor leve Christian, vor bedste Skaal!

Kom Naboe, tag dit Glas og skjenk det fuldt og drik!
Hvo Viin og Frihed har og Fred, er altid qvik;
Men den, som vi for Fred og Frihed takke kan:
Dens Skaal vi drak, den Skaal er for Kong Christian!