Til Prinds Carl af Hessen, 1783

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Til det
Kongelige Huses Ære
ved forskjellige Leiligheder
efter Tidens Orden.
[rediger | edit source]

1773.


Da Hans Durchlauchtighed Prinds Carl af Hessen første-
gang kom til Tronhjem; anbragt, det første paa Dovre
ved Grændsen imellem det Søndenfjeldske og Nordenfjeldske;
det andet ved Hage-Elven, hvorover er spændt en
Trosse, ved Hjælp af hvilken man kommer over, da dens
Strøm ellers er for stridig, og var dette den sidste Veiens
Vanskelighed, da de øvrige 6 Mile til Tronhjem ligge
igjennem dyrkede Marker.

Paa Dovre.[rediger | edit source]

 Velkommen himmelsendte Par
 Til Nordenfjeldske Fjeld,
 Hver Trønder hid sit Ønske bar,
 Bød Dovre raabe: Held.

 Løft, skaldet Dovre! skyefuld Hat,
 Bøi langsom gamle Ryg;
 Blid Dag og stjerneklare Nat
 Gjør Veien let og tryg.

Ved Hage-Elven.[rediger | edit source]

 Stands Løbet, stridrindende Elve!
 Lad Christians Søster ei skjælve!
 Fortæller, I, snaksomme Floder:
 Vi flyde og lyde din Broder.
 O Prinds! vi med Længsel Dig vente;
 Naar Du vores Hjertelav kjendte,
 Da sagde Du Kongen: at Bønder
 Var aldrig saa troe, som de Trønder.
 Her aabne sig Sletter med Grøde,
 Som Kulden i Fjor lagde øde,
 I Aar de med Rigdom sig klæde,
 For Prindsen at møde med Glæde.