Til Prinds Carl af Hessen, 1783

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Til det
Kongelige Huses Ære
ved forskjellige Leiligheder
efter Tidens Orden.

1773.


Da Hans Durchlauchtighed Prinds Carl af Hessen første-
gang kom til Tronhjem; anbragt, det første paa Dovre
ved Grændsen imellem det Søndenfjeldske og Nordenfjeldske;
det andet ved Hage-Elven, hvorover er spændt en
Trosse, ved Hjælp af hvilken man kommer over, da dens
Strøm ellers er for stridig, og var dette den sidste Veiens
Vanskelighed, da de øvrige 6 Mile til Tronhjem ligge
igjennem dyrkede Marker.

Paa Dovre.

 Velkommen himmelsendte Par
 Til Nordenfjeldske Fjeld,
 Hver Trønder hid sit Ønske bar,
 Bød Dovre raabe: Held.

 Løft, skaldet Dovre! skyefuld Hat,
 Bøi langsom gamle Ryg;
 Blid Dag og stjerneklare Nat
 Gjør Veien let og tryg.

Ved Hage-Elven.

 Stands Løbet, stridrindende Elve!
 Lad Christians Søster ei skjælve!
 Fortæller, I, snaksomme Floder:
 Vi flyde og lyde din Broder.
 O Prinds! vi med Længsel Dig vente;
 Naar Du vores Hjertelav kjendte,
 Da sagde Du Kongen: at Bønder
 Var aldrig saa troe, som de Trønder.
 Her aabne sig Sletter med Grøde,
 Som Kulden i Fjor lagde øde,
 I Aar de med Rigdom sig klæde,
 For Prindsen at møde med Glæde.