Fantasi (Wergeland)

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Muntre Raab fra Fyrreskoven,
Klang af Horn og Skud deroven
kald mig ikke op fra Voven
      ved den lave Kyst!
Der hvor jeg min Mø har funden
maa jeg dvæle tryllebunden.
Lænker ned i Klippegrunden
      løbe fra mit Bryst.

Stranden troer I gold og øde?
Ak, I see da ei de røde
Roser, som i Sandet gløde
      frem i hendes Spor!
Eders Øine er ei klare:
hvor I see kun Tang og Tare,
grant og sikkert seer jeg bare
      unge Blomsters Flor.

Kom, en Drøm, naar Qvellen svaler!
Mere end paa Viisdoms Taler,
naar du hviskende neddaler,
      troer paa dig min Sjel.
Du forklare maa tilfulde
hvorifra Hun kom den Hulde.
-- Falske Drøm! mon skabt du skulde
      have hende Selv?

Som et Syn jo pludseligen
mig paa Stranden blinded Pigen.
Skulde Voverne i Vigen
      være Havfrus Hjem?
Mon paa disse kolde Grunde
da en Bølge endnu kunde
føde, som i Hellas' Sunde,
      Afroditer frem?

Skjønne Havfru, lad dig fange
da af mine Eskovssange!
Byt din Bølge med den bange
      Banken i min Barm!
Rødere dens Blodstrøm flyder
end Korallen, Dybet yder,
Perlens Glindsen, som dig pryder,
      mod min Graad er arm.

Mere skjønfantastiskt former
sig mit Vanvid, naar det stormer,
end Polypens Træ sig ormer
      frem paa Havets Bund.
Mindre majestætisk, mindre
skjønt er Havet end mit Indre.
Minder straale, Tanker tindre
      paa dets dybe Grund.

Skulde Du en Havfru være,
vælg da fremfor tangklædt Fjære
Aanders Hjem og Aanders Ære!
      bliv en Jordens Mø!
Skynd dig, fagre Havets Datter!
før dig Brændingsbølgen fatter,
og med Lyst dig drager atter
      ud i vilden Sjø!

Eller, siden Du saa ene
vandrer mellem Strandens Stene,
mon en Sky, som maatte tjene
      Engle til et Skib,
her mod Bjergets Top forliste,
maatte sin Besætning miste,
kun at Du, der var den Sidste,
      frelstes af en Grib?

Hvad Du er, om Du tilbage
til dit eget Hjem vil drage,
mig, min Elskte, maa Du tage
      med dig i din Flugt.
Tyer du til den dybe Bølge,
Os skal da den samme dølge.
Gjennem Dyb og Himmel følge
      skal min Sjel din Flugt.
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.