Til Telemork

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Aa, kunde eg fara til Telemork
      og liva ei Sumarstund!
Der gror det Ryllik paa Stove-Tak
      og Songar paa Folkemunn.
Til Telemork, dit stend mi Traa
            til Gauksto-Fjell
            og til Vinje-Gjeld,
            til Rjukan sval
            og til Morgedal.
— Til Sumars so fær me sjaa!

Eg lengtar aa sjaa der dei kom ifraa,
      dei fyrste i Sverres Flokk.
Dei valde aa berjast med Næver paa Bein,
      til Daud eller Siger dei rokk.
Dei rokk det Maal, dei vilde naa.
            Og me stend her
            og Halvlinga er.
            Eg tenkjer som so,
            naar Noreg vil gro:
til Sumars so fær me sjaa.

Eg langtar aa sjaa, der han Aasmund rann
      som Raun av den gamle Rot.
Eg langtar aa sjaa, der han Jørund Skald
      gjekk fram paa sin Gjætar-Fot.
Eg vitja vil han Dyre Vaa
      og gjesta Troll
      inni Grunge-Koll
      og Raudberg-Nut,
      og so Storegut.
— Til Sumars so fær me sjaa.

Eg kjem meg vel eingong til Telemork,
      um inkje det vert iaar.
Og daa lyt det vera Sumar og Sol,
      og eller so Sol og Vaar.
Til Telemork, dit stend mi Traa,
      til Gauksto-Fjell
      og til Vinje-Gjeld,
      til Rjukan sval
      og til Morgedal.
— Til Aars — ja, so fær me sjaa!
Per Sivle - Viser og kvad - forside.png